ترکیه آثار تاریخی مسروقه خود از موزه‌ها و کلکسیون‌های مختلف جهان طی، مذاکرات گسترده را در کشورهای مختلف جمع اوری میکند
افتتاح موزه جدید باستان‌شناسی در شهر ازمیر که هدف اصلی از این کار، نمایش بیش از 4هزار شی تاریخی مسروقه‌ای است که هم اینک در موزه‌ها و کلکسیون‌های مختلف جهان قرار دارند.
به گفته وزیر فرهنگ ترکیه، در این میان آثاری که متعلق به ترکیه است بحث و مذاکره‌ای طولانی برای بازپس گیری آن‌ها در چند سال اخیر صورت گرفته است.
گفتنی است براساس فهرست وزارت فرهنگ ترکیه، این آثار از کشور ترکیه به صورت غیرقانونی در موزه‌های آلمان، انگلیس، امریکا، فرانسه و اتریش قرار دارند که شامل هزاران شی همچون سکه، مجسمه‌های مرمری و آثار سرامیکی می‌شود.