پارک ملی و یک پارک جنگلی آنتالیا در فضایی به وسعت 79366 متر مربع در خدمت گردشگران است. فضای فعالیتی اداره کل پارکهای ملی آنتالیا، دربرگیرنده فعالیتهایی نظیر کاشت گیاهان منحصر به فرد و تعبیه زمینهای مناسب برای ایجاد پارک و فضای سبز و جمع آوری گونه های محتلف حیوانات است. در داخل این پارکهای ملی و جنگلی، استراحتگاههای مخصوصی برای گردشگران داخلی و خارجی تعبیه شده است. مانند: پارک کوههای المپوس بیگ پارک ملی کوپرولو کانیون پارک ملی گوللوک داغی پارک ملی غار آلتین بشیک