کاخ یلدیز ( ستاره ) مجموعه کاخها و باغهای گسترده شده بروی تپه و آبادی های مشرف به تنگه استانبول با دیوارهای بلند است . دومین کاخ بزرگ استانبول امروزه موارد استفاده دیگری دارد . مجموعه کاخ ستاره از سوی مهر شاه سلطان مادر سلطان سلیم سوم ساخته شده است. سلطان محمود دوم نیز کاخ دیگری ساخته که آن را ستاره نامیده است . این نام بعدها به مجموعه کاخهایی که در دوران عبدالمجید ، عبدالعزیز و عبدالحمید ساخته شده داده شده است . مجموعه کاخها در زمان سلطنت عبدالعزیز افزایش یافته و کاخهای مالتا ، چیت ، چادر و شاله ساخته شده است . سلطان عبدالحمید 33 سال زندگی کرده و در دوران سلطنت 33 ساله خود از این کاخ که شهری در داخل شهر بود بعنوان دوایر رسمی و حرمسرای خود استفاده نموده است. علاوه بر بخشهای حکومتی ، کاخ ستاره دارای بخش های مختلف و مسجد است . این کاخ در اواخر قرن 19 و در دوران عبدالحمید دوم به پایان رسیده است . بزرگترین و مجلل ترین این ساختمانها ، شاله است که نشان می دهد سلاطین چگونه آورده شده اند و نیز درختان و گیاهان نادر ، زیبایی بینظیری به باغ کاخ بزرگ داده است . به خاطر انجام بازسازی ها فقط کاخ های شاله و پارک برای بازدید عموم باز شده است .