آبشار تورگوت از جاذبه های شهر مار ماریس جواهر ترکیه میباشداین ابشار در نزدیکی روستای تور گوت است
از جاده روستای تورگوت که در 35 کیلومتری مارماریس قرار دارد با یک پیاده روی کوتاه می توان به این آبشاربسیار زیبا رسیدعلاوه براین در خلیج مارماریس که یک بندر طبیعی است دارای 3 گذرگاه با ظرفیت 1100 قایق می باشد و یکی از کانونهای تور آبی بوده و جهت توسعه توریزم قایق سواری در منطقه ، همه ساله جشنواره های مختلفی برگزار میشود.مارماریس وابشار تور گوت ان گوشه ای از بهشت هستندکه در طول سال می توان همنشینی همه طیف های رنگ های سبز و آبی را درانها مشاهده نمود. فراوانی گردشگاه های موجود در کناره سواحل طولانی، وجود بندرهای طبیعی، نزدیکی به شهرهای آنتیک، زیبایی های طبیعی، امکانات تور آبی، بنادر مدرن کشتی های تفریحی، امکانات مناسب خلیج برای هر نوع ورزش های آبی، هتل های ۵ ستاره تا پانسیون های بسیار خوب، شهری بهشتیدر ماماریس را به وجود آورده است که همه ی گردشگران با هر نوع سلیقه می توانند تعطیلات دلخواه خود را در آن جا بگذرانند.