گروه بین المللی جی 8 این بنای فوق العاده را برنده جایزه دوم پیشگیری از فاجعه استانبول کرده است این مسابقه توسط وزارت آموزش و پرورش استانبول ترکیه تدارک دیده شده بود این بنا سمبلی از مقاومت ترکیه برای مقابله با زلزله های مهیب ترکیه می باشد .
این بنا که به نظر می رسد در داخل یک شکاف ساخته شده است دارای نورگیر هایی زیبا می باشد که نور پردازی های زیبا آن از داخل درزهای آن به خوبی قابل مشاهده است.