در كشور تركیه تاریخ كوهنوردی كه بصورت حرفه ای در سال 1829 توسط یك فیزیك دان آلمانی بنام پروفسور پارروت به قله بزرگ كوه آغری(5165) انجام گرفت.

ّ بعد از مرگ پاروت برای ادامه اكتشافات او دانشمند دیگری بنام پروفسور هرمان آبیج از طرف دولت آلمان به آغری فرستاده شد ودر سالهای 1846 به كوههای كاچكار (3932) در ریزه صعود كرد.

صعودهای كه توسط دانشمندان خارجی در تركیه انجام شد.

در جنگ جهانی اول یكی از افسران عثمانی بنام پرتو پاشا با الهام از لشكر اتریش وفرانسه اولین بار یگان كوهنوردی را در لشكر عثمانی تاسیس كرد. و برای آموزش یگان كوهنوردی یلگری (سرهنگ اتریشی) را استخدام كرد.

بنا به مدارك ثبت شده اولین كوهنورد ترك دكتر وهبی ترك اوستون بود كه در سال 1906 به كوه مونت بلك( از سلسله كوههای آلپ) صعود كرد.

اولین سازمان كوهنوردی بنام جمیعت كوهنوردان ترك در سال 1928 تاسیس گردید، و فدراسیون كوهنوردی نیز در سال 1939 تاسیس گردید.

اولین گردش كوهنوردی در تركیه به كوه اولو داغ است كه توسط دكتر عثمان شوكی اورگانیزه شد.

در سال1928 اولین سازمان گروه كوهنوردی