هتل در دره گورمه در ترکیه | سایت معماری


در قلب آناتولی در حدود 300 كیلومتری جنوب شرقی آنكارا سرزمین افسانه انگیزی است كه از نظر تاریخ هنر بهترین و مهمترین آثار تاریخی قرون وسطائی آسیای صغیر را در بردارد. در این منطقه هنوز آثار فراوانی از شهر كاپادو تركیه ملاحظه می‌گردد كه خرابه های آن در دل شهرهای كنونی باقی است. از آنكارا در جهت عدنه جاده‌ای به طرف نوشهیر كشیده شده كه 290 كیلومتر طول دارد. از شهر نوشهیر منطقه معماری صخره‌ای به طول تقریباً 20 كیلومتر آغاز می‌گردد كه شامل آوچیلار Avcilar زلوه Zelve گورمه Goereme و نواحی دیگر بوده و به اورگپ Urguep ختم می‌گردد، فاصله اورگپ تا قیصریه Keyseri 85 كیلومتر است.

در دره گورمه در اثر فعل و انفعالات آتشفشانی، هزاران صخره مسطح و مخروطی و دوك مانند ایجاد شده كه منظره بدیعی را به وجود آورده است. در حدود 20 كیلومتر از فضای طبیعت را كوههای به شكل هرم و قارچ و مخروط و همچنین كمرهائی به مانند كوره‌های آجرپزی و ستون‌های عظیم و سكوهای غول آسا فرا گرفته است. از نظر طبیعت هیچگونه وجه تمایزی مابین كندوان آذربایجان ایران و دره گورمه تركیه نمی‌توان یافت البته غنای شكل كران‌ها در تركیه به مراتب بیشتر است. همچنین وسعت منطقه معماری صخره‌ای در دره گورمه در حدود 15 الی 20 برابر كندوان آذربایجان است، بدین مناسبت می‌توان كندوان ایران را نمونه كوچكتر گورمه تركیه نامید. كاوشهای باستان‌شناسی، فرهنگ اصلی معماری صخره‌ای در گومه از حدود قرن هفتم آغاز گردیده است.

هتل در دره گورمه در ترکیه | سایت معماری

EXEX

از نظر معماری فضاهای روستای كندوان با فضاهای روستائی گورمه شباهت فراوان دارد، شكل‌ها و عملكردها تقریباً یكی است با این تفاوت كه در گومه فرهنگ شهری مسیحی سبب ایجاد فضاهای مذهبی فراوانی گردیده و از هنر نقاشی و جحاری بهره فراوان گرفته شد. در واقع فرهنگ شهری بر فرهنگ روستائی چیره گردیده كندوان صرفاً دارای فرهنگی روستائی است. كندوان دارای این امتیاز نیز هست كه فضاهای آن هنوز مورد استفاده بوده و مردم در آن زندگی می‌كنند، در صورتی كه اغلب نقاط دره گورمه صرفاً به یك منطقه جهانگردی مبدل گردیده است.