طرح ابتدایی قونیه و مناطق اطرافش قبل از عصر مدنیت به وجود آمده است. . شهر قونیه در زمان عثمانی‌ها از ارزش و اعتبار بهره‌مند بوده است. در دوران جمهوری قونیه با سرعت گسترش یافت به پدر مولانا جلال‌الدین (سلطان العلماء) از طرف سلطان سلجوقی یک باغچه هدیه شدو این تربت در سال ۱۳۹۶ با مناره‌ای از چینی روکشی شده است. که به عنوان مزار مولانا جلال‌الدین شناخته شده بود در سال ۱٩٣٨ به عنوان موزة مولانا بازسازی شد.