مسجد ابی استانبول
، یکی از برجسته ترین نشانه های استانبول است. بنایی بسیار چشمگیر با گنبدهای زیبا و آسمانی ، حیاط زیبا و شش گلدسته بلند و زیبا و یک مناره . این مسجد توسط محمد آقا، معمار سلطنتی ، برای سلطان احمد اول ساخته شده است . یک داستان جالب از مسجد وجود دارد که با توجه به آن ، سلطان احمد می خواست یک مناره از جنس طلا ساخته شود و طلا در ترکیه به معنی "altin" است . اما معمار فکر کرد منظور سلطان "alti" که به معنی "شش" در ترکیه است بوده و شش مناره برای مسجد می سازد . معمار وقتی متوجه شد که چه اشتباهی کرده از این ترسید که به خاطر این اشتباه سرش را از دست دهد ، اما سلطان احمد از این شش گلدسته خوشش آمد و معمار را نکشت به او جایزه هم داد .