آنتالیا نامی آشنا برای گردشگران ایرانی می باشد و یکی از مقاصد مهم ایرانیان در ترکیه برای گردش و تفریح است . کشور ترکیه در راستای شکوفا کردن صنعت توریسم و کشاندن گردشگران خارجی به این کشور و پیدا کردن جایگاهی در این صنعت سالهاست که با زحمت فراوان در حال ساخت مراکز مهم گردشگری در ترکیه است و در هر شهری که پتانسیلی برای توریسم داشته باشد . با جدیت از آن استفاده می کند . و با تحمل مرارتها و مشقتهای فراوان سعی دارد از هیچ همه چیز بوجود بیاورد . و صد البته که در این راه موفق بوده است . و تصویر زیر نشان از زحمات مردم این کشور دارد . که در آن زنان ترکیه در حال کار سخت می باشند.تا آنتالیا برای مسافران خوش مشرب دلپذیرتر شود. و هم خود به نانی برسند و هم کشورشان ترکیه به نوایی .