طبیعت محور توریسم درترکیه

رشد بی سابقه توریسم در ترکیه و بروز خسارت‌های زیست‌محیطی دولت و سیاست‌گزاران این کشور را به جستجوی راه‌های جدید‌تری برای حفاظت از محیط زیست برخی شهرها دربرابر عوارض جانبی توریسم واداشته است

روستاهادر ترکیه اکنون شاهد تاثیر راهکارهای کاملا متفاوت با هم در توسعه گردشگری ترکیه هستند. به نحوی که برخی از این روستاها روش‌های کاملا تازه ای را د ربرنامه جذب توریسم در پیش گرفته‌اند.

شهر کمر که عمده سکنه آن را کشاورزان وتولید کنندگان مرکبات تشکیل می دهند، درمیان کوه‌های بلندو آب‌های زیبای دریا احاطه شده است.

دولت ترکیه د رنظر دارد منطقه کمر را به عنوان قطب مهم گردشگری دراین کشور مورد توجه قرار دهد

در مقابل کمر،منطقه سیرالی ترکیه است با استراتژی هایی که در واقع درستدر نقطه مقابل کمر است . این شهربا هتل‌های خانوادگی‌اش و صبحانه‌ با انواع مربا که از میوه‌های محلی در باغ‌ها ودرختان منطقه پرورش می‌یابد، بهشت کوچکی برای توریسم است.

همچنین سواحل شنی همراه با اثار باستانی آن این بهشت کوچک را جذاب‌تر می‌کند.

توریسم و گردشگری خون حیاتی برای ادامه زندگی و معیشت مردم سیرالی است اما هوشیاری و آگاهی زیست محیطی در رستوران‌ها و مهمان پدیر‌های این شهر نمونه‌ای است که در کل منطقه مدیترانه براستی کمیاب و نادراست. این طرز رفتار در شهر سیرالی نمونه‌ای مثال زدنی از نوعی نگرش جدی به ضرورت توسعه پایدار در گسترش توریسم است.

با توجه به این که مقاصد گردشگری در منطقه مدیترانه همچنان از مشهورترین و پر طرفدار‌ترین مقاصد گردشگری جهان است، به نظر می‌رسد تقاضا برای گردش و بازدید از این منطقه رو به گسترش باشد.

جالب‌تر آن که بیشتر مناطقی که طی سال های اخیر در آفریقای شمالی و سواحل شرقی مدیترانه ا ز رشد توریسم برخوردار بوده‌اند، در گذشته از نواحی بسیار فقیر توریستی محسوب می‌شده‌اند.