جایگاه صنعت توریسم ترکیه در جهان

کشورهای فرانسه، اسپانیا و آمریکا سالها بود که به لحاظ جذب گردشگران خارجی به طور همیشگی رتبه های اول تا سوم را در اختیار داشتند، اما طی سالهای 2005 تا انتهای 2011 پس از میلاد تغییرات در رتبه بندی سنتی تغییر یافت.

طی سالهای 2005 تا انتهای 2011 میلادی، کشور فرانسه رتبه اول جذب گردشگران خارجی را همچنان حفظ نمود اما در این سالها اسپانیا نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و دو کشور ایالات متحده و کشور چین توانستند از این کشور پیشی بگیرند و در انتهای سال 2011 میلادی، اسپانیا در رتبه چهارم به لحاظ جذب گردشگران خارجی قرار گرفت. در این دوره زمانی صنعت گردشگری ترکیه نیز به لحاظ جذب گردشگران خارجی پرفورمانس قابل توجهی را به نمایش گذاشت. ترکیه در سال 2005 میلادی برای نخستین بار توانست وارد لیست 10 کشور برتر به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و مقام نهم را به خود اختصاص دهد، علی رغم وجود بحرانهای سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه صنعت توریسم کشور ترکیه توانست نه تنها جایگاه خود را در لیست فوق الذکر حفظ کند بلکه توانست جایگاه خود را به رتبه هفتم جهان نیز ارتقاء دهد.

در سال 2005 صنعت گردشگری جهان شاهد 800 میلیون توریست بود که در انتهای سال 2011 میلادی این رقم به 980 میلیون گردشگر افزایش یافت. طی این سالها کشورهای پیشرفته که به طور سنتی بیشترین سهم از بازار گردشگری را در اختیار داشتند به مرور قسمتی از سهم خود در بازار گردشگری را از دست دادند.

برای نمونه هرچند طی این سالها فرانسه توانست رتبه نخست به لحاظ جذب گردشگر در جهان را حفظ کند اما سهم این کشور از توریسم جهان که در سال 2005 میلادی 9.45 درصد بود در انتهای سال 2011 به 8.01 درصد رسید. اسپانیا نیز که در سال 2005، 6.96 درصد از بازار توریسم جهان را در اختیار داشت در انتهای سال 2011 به 5.78 درصد تنزل نمود. ترکیه که در سال 2005 توانست خود را به لیست 10 کشور برتر جذب کننده گردشگران خارجی وارد کند در آن سال 2.52 درصد از بازار توریسم جهان را در اختیار داشت که در انتهای 2011 میلادی سهم خود از بازار توریسم جهانی را به 2.99 درصد ارتقاء داد.