بام استانبول (تپه های چاملیجا)


تپه های بام در بخش آسیایی شهر استانبول ترکیه است که به بام استانبول شهرت دارند. از بالای این تپه ها می توان تنگه بسفر،قسمت اروپائی و همچنین بندرگاه و کشتی های پهلو گرفته در بندر را دید.

شاید بتوان تپه های چملیجا را با بام تهران (توچال) مقایسه کرد . این تپه بلند دارای مناظر زیبای دیگری از جمله تنگه بسفر و پل بوغاز نیز هست.

چاملیجا برای کسایی که مشتاق عکس گرفتن هستند نیز جایی ایده آل خواهد بود .

برای رفتن به چاملیجا، میتوان پس از رفتن به میدان تکسیم یا میدان تقسیم از وسایل عمومی که به قسمت آسیایی میروند استفاده کرد.