یکی دیگر از شاهکارهای معماری اهل تسنن در ترکیه مسجد رستم پاشا می باشد. در سال ۱۵۶۱ میلادی این مسجد به دستور رستم پاشا ، وزیر اعظم و داماد سلیمان اعظم ساخته شده است وشاید بهترین معماری و كاشیكاری عثمانی در ترکیه را در این مسجد شاهد باشیم. گفته می‌شود كه این مسجد الگوی اولیه برای مسجد سلیمیه شاهكاردیگراز معماری سنیان در ترکیه است.بالای پله‌های ورودی مسجد ، ایوان زیبای ستون‌دار است. از میان آنها نمای كاشیكاری شده مسجد با كاشی‌های ایزنیك پیداست، از همان نوع كاشی‌های زیبای داخل. و یك گنبد بسیار زیبا توسط چهار ستون استوار شده است.
كاشیكاری‌ها حكایت از ثروت وشکوه عثمانیان ترکیه در آن زمان است.و در حال حاضر از آثار باستانی باشکوه ترکیه بحساب می آید.