بالاخره تابستان 91 تمام شد و فصل پاییز با کم کردن از گرما رخ نشان می دهد هرچند که تورهای ترکیه در فصل گرما داغ داغ بود اما تورهای تابستانی ترکیه جای خود را به تور های پاییز 91 می دهد و در تمام روزنامه ها و تبلیغات دائم از تورهای مسافرتی پاییز 91 حرف خواهند زد تا بتوانند گرمای تابستانی را به تورهای پاییزی بدهند . البته اگر شما بخواهید توری و یا مکانی برای مسافرت انتخاب کنید که تناسبی هم با فصل پاییز 91 داشته باشد . مطمئنا تور ترکیه یکی از گزینه ها می تواند باشد چرا که هنوز در فصل پاییز نیز آب و هوای ترکیه مانند شهرهای غربی کشور خودمان می باشد. تورترکیه .آنتالیا.تفریحی .ترکیه .جاذبه ها .تفریحی در ترکیه .تور ترکیه .تور های پاییز 91 تور های پاییز .91 .مرکز گردشگری.تابستان 91.مساجد .مسجد .تابستان .پاییز 91 .پاییز .91