کشور ترکیه با جمعیت بیشتر از 77.8 میلیون نفر از لحاظ اقتصادی در رده 18 اقتصاد بزرگ جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی قرار دارد اقتصاد در حال رشد ترکیه از ترکیب صنایع و بنگاه های تجاری مدرن مانند صنعت توریسم در کنار کشاورزی سنتی شکل یافته است.
با وجود رشد سریع بخش خصوصی دولت ترکیه همچنان در بخش های بانکداری، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات نقش اساسی ایفا می کند. صنایع نساجی و پوشاک، بزرگترین بخش صنعتی کشور ترکیه است و یک سوم اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. تولیدات این بخش، قدرت رقابت در بازارهای جهانی را دارند و توانسته اند در چرخه های توزیع بین المللی وارد شوند از اینرو بسیاری از مسافران و توریستها ی ایرانی به تور ترکیه خود در اصل یک تور خرید پوشاک ارزان قیمت نیز اضافه می کنند