با به پایان رسیدن تابستان 92 پرونده تورهای ترکیه تورهای خارجی تورهای استانبول آنکارا کوش آداسی ازمیر قونیهو سایر تور های کشور ترکیه بسته خواهد شد. هر چه به پایان تعطیلات تابستان نزدیک تر می شویم ترافیک و ازدحام سفر به ترکیه نیز بیشتر می شود . اما این مسئله برای برخی نیز می تواند خوشحال کننده باشد چرا که در پاییز 92 در صورت داشتن فرصت فراغت بسیار راحت تر خواهند توانست از آژانس های مسافرتی و تورهای مناسب با قیمت ارزانتر ترکیه تورهای استانبول آنکارا کوش آداسی ازمیر قونیه و سایر تور های کشور ترکیه استفاده کنند .