در نوار ساحلی منطقه اژه در ٧١ کیلومتری شهرستان مرکزی استان آیدین ترکیه بندری به نام کوش آداسی قرار گرفته است. بندر کوش آداسی ترکیه به جزیره یونانی ساموس نزدیک است.در بندر کوش آداسی ترکیه شما دو اسکله مخصوص کشتی های توریستی و یک بندر قایق های تفریحی با ظرفیت ٦٥٠ قایق خواهید دید . که منتظر توریستها و گردشگران برای سیاحت و تفریح از طریق دریانوردی می باشند . در بهار و تابستان دائما قایق موتوریها توریست و گردشگر را بین بندر کوش آداسی ترکیه و جزیره یونانی ساموسSamos جابجا می کنند. ویا در حال برگزاری تورهای دریایی می باشند. تور ترکیه بسیاری از مواقع با تور کوش آداسی درآمیخته است.