آنکارا در ارتفاع 850 متری از دریا در آناتولی فلات بزرگ ترکیه قرار گرفته است. که از دیرباز تا به حال یکی از مراکز مهم فرهنگی تجاری ترکیه بوده است. آنیتکابیر یا همان مقبره آتاتورک ، موسس جمهوری ترکیه بر روی یک تپه در آنیتپ شهر قرار دارد. این مقبره از لحاظ معماری مدرن ترکیه بیهمتا می باشد. موزه تمدن های آناتولی نیز از مکانهای دیدنی تاریخی ترکیه می باشد . که توریست ها و گردشگران در سفر به ترکیه از آن دیدار می کنند