مارماریس یکی از شهر های توریستی ترکیه است که دارای دیدنی های توریستی میباشد برای رسیدن به مارماریس میتوان از طریق جاده زمینی رفت و آمد نمود. همچنین سرویس های منظم اتوبوسرانی به شهر های نزدیک از قبیل بودروم، داتچا و فتحیه نیز برقرار است. ترمینال اتوبوس در فاصله ۲ کیلومتری مرکز شهر قرار داردهمچنین میتوان از طریق مسیر هوایی از فرودگاه دالامان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری این شهر قرار دارد رفت وامد کرد.صنایع دستی در مارماریس مشهور است در بین صنایع دستی زنان، مشهورترین آن ها انواع سوزن کاری را می توان در مارماریس پیدا کرد.